Nyhedsbrev
0707 10133
(engelsk)

Har du spørgsmål?

Vores medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig

0707 10133

(engelsk)

Mandag - fredag: Kl. 09:00 - 17:00
Helligdage: Kl. 10:00 - 15:00

BRUG AF HJEMMESIDEN

Denne hjemmeside stilles gratis - bortset fra de udgifter, du har for forbindelsen til hjemmesiden - til rådighed til personlig brug, forudsat at nedenstående betingelser er opfyldt. Din brug af denne hjemmeside udgør din bindende accept af disse vilkår og betingelser for brug.

Du kan kun bruge denne hjemmeside, hvis du er fyldt 18 år og juridisk myndig til at indgå aftaler, som du personligt vil hæfte for (umyndige må ikke bruge hjemmesiden). Du bærer selv det fulde økonomiske ansvar for al brug af hjemmesiden.

Du må kun bruge hjemmesiden til at foretage reservationer og køb til et legitimt formål. Denne hjemmeside er primært beregnet til booking af ophold, og brug eller misbrug er ikke tilladt, navnlig til formål, der strider mod den offentlige orden eller sædelighed.

Ved manglende overholdelse af disse krav forbeholder vi os retten til når som helst og uden forudgående varsel at begrænse eller forbyde din adgang til hele eller dele af hjemmesiden, uden at det berører eventuelle erstatninger.

ONLINE BOOKINGER

Hvis du bruger vores online reservationstjeneste på hjemmesiden, beder vi dig læse vores << Generelle betingelser >> på forhånd.

Gennem vores formidling kan du modtage tilbud fra andre partnervirksomheder eller direkte holdes opdateret om disse tilbud via Groep Pierre & Vacances - Center Parcs. Hvis du ikke ønsker det, skal du bare oplyse os om det, som beskrevet ovenfor, med angivelse af dit efternavn, fornavn, adresse og kundenummer.

OPHAVSRETTIGHEDER / COPYRIGHT

Alt indhold på hjemmesiden er beskyttet af ophavsret, varemærkerettigheder, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og tilhører Center Parcs Europe N.V.

Du må hente og vise indholdet af hjemmesiden på en computerskærm, udskrive individuelle sider på papir og gemme disse sider i elektronisk form på en disk (men ikke på en server eller lagerenhed tilsluttet et netværk) til personlig (inden for din familie), ikke-kommerciel brug. Enhver anden reproduktion, ændring, kopiering, distribution eller brug til kommercielle formål af hele eller dele af indholdet uden skriftlig tilladelse fra Center Parcs Europe N.V. er strengt forbudt.

Disse vilkår giver dig ikke en licens til at bruge nogen af Center Parcs Europe N.V.s datterselskabers varemærker, logoer eller fotografier, herunder, men ikke begrænset til: Center Parcs Netherlands N.V., CP Distribution SA, Pierre Et Vacances SA, Maeva (m.m.).


ANSVARSBEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF GARANTI

Center Parcs Europe N.V. forpligter sig til at være særlig opmærksom på nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden, især med hensyn til produktspecifikationer og priser, og opdatere hjemmesiden jævnligt. Det er dog muligt, at der vises ukorrekte oplysninger eller udeladelser, som skyldes typografiske eller layout-fejl. Hvis du bemærker fejl, er du velkommen til at kontakte os, så de kan rettes på passende vis.

Center Parcs Europe N.V. forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at ændre ethvert element på hjemmesiden. I forbindelse med sin opdateringspolitik og hjemmesideoptimering kan Center Parcs Europe N.V. beslutte at justere vilkårene.

Eventuelle daterede oplysninger offentliggjort på hjemmesiden er kun gyldige for den angivne dato. Center Parcs Europe N.V. forbeholder sig derfor retten til at afslutte tilbuddet på hjemmesiden helt eller delvist uden nærmere varsel.

Udbuddet af information, produkter og tjenester på hjemmesiden udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra Center Parcs Europe N.V. til tredjeparter om brugen heraf i geografiske områder, hvor levering af førnævnte oplysninger, produkter og tjenester er forbudt ved lov.

Center Parcs Europe N.V. kan ikke garantere uafbrudt adgang til hjemmesiden eller fuldstændig fravær af fejl. Tjenesten kan blive afbrudt som følge af vedligeholdelsesproblemer eller reparationer, eller som følge af IT-problemer, afbrydelse af internettjenester eller andre uforudsete omstændigheder. Center Parcs Europe N.V. er heller ikke ansvarlig for forsinkelser, brugsproblemer eller inkompatibilitet mellem denne hjemmeside og filer, din browser eller andre programmer, der bruges til at få adgang til hjemmesiden.

Center Parcs Europe N.V. kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader og tab, som har baggrund i eller er et resultat af spredning af en virus fra en tredjepart via vores hjemmeside, og som kan inficere dit computersystem efter oprettet forbindelse til denne hjemmeside, brug af hjemmesiden eller adfærd på hjemmesiden. Center Parcs Europe N.V. kan heller ikke holdes ansvarlig for materielle eller yderligere skader og tab (herunder, men ikke begrænset til tekniske fejl, videregivelse af fortrolige dokumenter, tab af data) eller anden indirekte skade, der opstår under eller i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

HYPERLINKS

Der kræves forudgående skriftlig tilladelse fra Center Parcs Europe N.V. for at oprette hyperlinks til www.centerparcs.dk.

LOVVALG

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med hollandsk lov og ufravigeligt underlagt dansk forbrugerret. 


GENERELLE BESTEMMELSER

Overdragelse af en fordring eller en anden overdragelse af rettigheder som følge af disse vilkår og betingelser er strengt forbudt.

Hvis en kompetent retsmyndighed af en eller anden grund finder, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig, så vil ugyldigheden af denne bestemmelse ikke påvirke de øvrige vilkår og betingelser, som forbliver i kraft.

En af parternes undladelse af at udøve en ret eller anlæggelse af søgsmål på grundlag af disse vilkår og betingelser betragtes ikke som et afkald på en sådan ret eller et sådant sagsanlæg. 

KONTAKT

Du kan konsultere vores ofte stillede spørgsmål eller er velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål. Dog kan de beskeder, du sender til os via internettet blive opsnappet på netværket. Deres fortrolighed kan ikke garanteres indt

Find en park tæt på dig
Find
Placering valgt:
Brug aktuel placering

gmap_location_alert

Viser først parkerne tættes på dig