Nyhedsbrev
0707 10133
(engelsk)

Har du spørgsmål?

Vores medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig

0707 10133

(engelsk)

Mandag - fredag: Kl. 09:00 - 17:00
Helligdage: Kl. 10:00 - 15:00

Mennesker og natur ligger os på sinde

Naturen omkring os er unik og fascinerende på et utal af måder, hvilket gør den til en utømmelig kilde til ny energi og livsglæde. Naturen bringer os tilbage til det væsentlige, til det der virkelig betyder noget: den ubeskrivelige følelse, når alt går op i en højere enhed og vi finder os selv omgivet af naturen og de vigtigste mennesker i vores liv.  

Denne følelse af harmoni og lykke gælder det om bevare så længe som muligt. For vi mennesker har det nu engang allerbedst i selskab med andre, har vi ikke? Her kan naturen være med til at bringe os endnu tættere sammen. Netop denne grundtanke var udgangspunktet for Piet Derksen, da han grundlagde Center Parcs for mere end 50 år siden, og denne tanke inspirerer og motiverer os fortsat hver eneste dag. 

Den forpligter os til at omgås både menneskene og naturen omkring os på ydmyg og respektfuld vis, så vi kan have glæde af hinanden mange år frem i tiden. Og hos os er der handling bag ordene: I vores ferieparker vil I derfor opleve, at vi lægger stor vægt på at berige, bevare og nyde naturen, ligesom vi behandler både gæster, ansatte og lokale aktører med største respekt.

RSE
RSE
RSE
RSE

Arbejdet for en bedre morgendag starter i dag

Mor med barn i naturen

Som pioner inden for lokal turisme ved vi, hvor vigtig naturen er for vores velbefindende. Vores forbindelse til naturen og hinanden er i dag vigtigere end nogensinde før. For at beskytte mennesker og natur har vi sat os ambitiøse mål i vores CSR-strategi. Frem til 2025 ønsker vi:

Med fokus på mennesker

  • - At være en ansvarsfuld arbejdsgiver, der sørger for at skabe en atmosfære af tillid, tryghed og gensidig respekt
  • - At forpligte vores teams til overholdelse af vores forskrifter inden for områderne sikkerhed, sundhed og miljø
  • - At styrke diversitet, retfærdighed og integration på arbejdspladsen samt at overholde menneskerettighederne i forbindelse med alle vores aktiviteter og forretningsforbindelser
  • - At bidrage til den socioøkonomiske udvikling i lokalområdet
  • - At agere som ansvarlig vært og gøre vores gæster opmærksomme på vigtigheden af klima- og naturbeskyttelse, men altid på en positiv og inspirerende måde


Med fokus på naturen

  • - At beskytte vores ferieparkers naturlige kapital samt udarbejde en økologisk managementplan
  • - At reducere vores økologiske fodaftryk og mindske følgerne af klimakrisen ved at sænke vores energiforbrug med 25 % (i forhold til 2019) – dette ved at gøre vores bygninger mere energi- og varmeeffektive samt udvikle vedvarende og grønne energiløsninger; 100 % af vores strømforbrug dækkes af økostrøm
  • - At nedbringe forbruget af naturlige ressourcer ved at sænke vores vandforbrug med 16 % (i forhold til 2019)
  • - At forbedre vores affaldshåndteringssystem og opnå et sorterings- og genanvendelsesniveau på 70 %


Virksomhedsgruppen Pierre et Vacances Center Parcs forpligter sig til at gøre alt for at nå det globale mål om CO2-neutralitet i 2050. Til dette formål udarbejder virksomheden en køreplan, hvis første skridt består i en halvering af scope 1- og scope 2-emissioner (baseret på energiforbruget) frem til 2030 sammenlignet med referenceåret 2019. Med henblik på at sætte tempo på den grønne omstilling, arbejder vi på selv at kunne danne vedvarende energi, at kunne bruge energien mere effektivt samt udelukkende at købe grøn strøm.

Vores tiltag for menneskene omkring os

Vores tiltag for menneskene omkring os

Mennesker er lykkeligere i fællesskaber med andre – og vi bringer mennesker sammen. Dette gælder alle mennesker, uafhængigt af køn, herkomst, religion, evner eller seksuel orientering. Vi tager os af menneskene omkring os: Gæster, medarbejdere og alle vi ellers kommer i berøring med!

Med vores egen stiftelse grundlagt af Pierre et Vacances Center Parcs Gruppe understøtter vi institutioner og organisationer, der tager sig af fattigdomsramte, socialt udsatte og ulykkesramte familier.

Vi understøtter f.eks. Make a Wish Foundation og Opkikker Foundation, der giver alvorligt syge børn en uforglemmelig dag ved at opfylde deres højeste ønske. I Tyskland understøtter Center Parcs den almennyttige forening Bundesverband Kinderhospiz e.V. Udover den finansielle støtte tilbyder vi også foreningen at benytte vores faciliteter og ferieparker, også med personlig tilstedeværelse og støtte fra Center Parcs-teamet ved behov.

Herudover deltager vi året igennem i diverse projekter såsom det globale oprydningsevent World Clean Up Day. Dette verdensomspændende borgerinitiativ er en unik bevægelse, der deler drømmen om en affaldsfri verden. Denne mission deler vi til fulde, både når det gælder naturen i og uden for vores ferieparker. Herudover deltager vi i den årlige Earth Hour. Med den symbolske mørklægning i en time, håber vi at kunne få vores gæster til at tænke over deres eget strømforbrug og vigtigheden af at begrænse det. 

Vi er især engageret  i at styrke og støtte regionale producenter inden for alle områder. Vi understøtter lokale virksomheder og producenter ved at tilbyde specialiteter fra lokalområdet i vores ferieparker. Hvert eneste tiltag er et skridt i den rigtige retning.

Og så må vi selvfølgelig også nævne vores medarbejdere, hvis betydning ikke kan undervurderes – både for os og vores gæster. Derfor anstrenger vi os i den grad for at være en god arbejdsgiver.

Vores tiltag for naturen omkring os

Vores tiltag for naturen omkring os

Vi er fuldt ud bevidste om naturens værdi og skrøbelighed, og engagerer os derfor aktivt i beskyttelsen og udviklingen af naturen omkring os. Vores parker består af 90 % vand og skov med et rigt dyre- og planteliv. Alle vores ferieparker er delvist eller sågar fuldstændig bilfrie, og man bevæger sig derfor rundt til fods, på cykel eller med en lille golfbil. Vi anvender hverken pesticider til at beskytte vores planter mod bladlus eller kemiske gødningsmidler til at fremme væksten. Vi arbejder desuden aktivt på at nedbringe vandforbruget i vores badeparadis Aqua Mundo. Hver nat lukkes vandet fra udendørsbassinerne ind i store underjordiske vandtanke for derved at opretholde vandtemperaturen og undgå fordampning.


Vores kærlighed til naturen ønsker vi også at videregive til vores gæster. Gennem workshops med emner om naturen samt aktiviteter i vores skove og på vores bondegårde, ønsker vi at gøre flest mulige gæster opmærksomme på vigtigheden af at beskytte flora og fauna.

I Tyskland har vi siden 2003 haft et tæt samarbejde med WWF Junior, der er navnet på den tyske version af WWF's danske PandaClub. Formålet med samarbejdet er at give vores gæster prægende naturoplevelser, der skærper deres viden om bæredygtighed og på lang sigt får dem til at træffe mere miljøvenlige valg i deres hverdag.

Når vi introducerer vores gæster til natur og miljøbeskyttelse, sker det altid med et smil på læben og uden løftede pegefingre. Center Parcs organiserer temadage med fokus på miljøspørgsmål, ligesom gæsterne får mulighed for at deltage aktivt i forskellige projekter. Herunder "Kids Nature Days" og den ugentlige WWF Junior-workshop i feriecentret Center Parcs Park Allgäu. Samtidig uddannes vores medarbejdere til "grønne ambassadører" gennem WWF. Herefter får de til opgave at gennemføre bæredygtighedsprojekter i de seks tyske Center Parcs – som f.eks. den informative natursti i Park Bispinger Heide, der bringer mennesker og natur sammen.

Certifikater

Certifikater

Vores certifikater anerkendes af eksterne eksperter og har til formål at dokumentere, at vi tager vores forpligtelser meget alvorligt.

Alle vores ferieparker er certificeret iht. ISO 14001 (og har været det i over 20 år!) og ISO 50001. Siden 2020 har alle vores ferieparker fået den vigtigste certificering inden for bæredygtig turisme: den internationale Green Key. Som turistvirksomhed skal man opfylde flere hundrede kriterier for at opnå certificeringen, der samtidig dokumenterer vores respekt for natur og mennesker. Dette kommer særligt til udtryk gennem vores fokus på en bevidst omgang med vores vand- og energiressourcer, vores miljøvenlige affaldshåndtering, udbud af naturvenlige fritidsaktiviteter og bestræbelser på at styrke regionale virksomheder og beskytte de naturlige ressourcer.

Se vores naturresorter

Find en park tæt på dig
Find
Placering valgt:
Brug aktuel placering

gmap_location_alert

Viser først parkerne tættes på dig